બંધ

મતદાર યાદી

Publish: 02/10/2018
ગુજરાતના મતદારો પ્રદાન કરેલ લિંકમાંથી મતદાર પત્રમાં તેમના નામ શોધી શકે છે મુલાકાત:- ઓનલાઈન મતદાર યાદી - ગુજરાત ઇસીઆઇ દ્વારા ઑનલાઇન પૂરી પાડવામાં આવેલી અન્ય ઑનલાઇન સેવાઓ જેમ કે નવા મતદારની નોંધણી, મતદાનમાં નામ નાબૂદ / સુધારણા, વગેરે નીચે આપેલા લિંકમાંથી મેળવી શકાય છે. મુલાકાત:- રાષ્ટ્રીય મતદાર સેવા પોર્ટલ

સમાજ સુરક્ષા

Publish: 02/10/2018
આ કચેરી માં સમાજ કલ્યાણ વિભાગ ધ્વારા ચલાવવામાં આવતી ઇન્દીરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય વ્રુદ્ધ સહાય યોજના, ઇન્દીરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય વિધવા સહાય યોજના, રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજના અને નિરાધાર વ્રુદ્ધ અને અપંગોને આર્થિક સહાય યોજનાઓના અમલીકરણની કામગીરી થાય છે. મુખ્ય કાર્યો વરિષ્ઠ નાગરિક ધારાની જળવણી અને ક્લ્યાણ અંગેના દાવાઓની જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા સાંભળવામાં આવે છે. ઉપરોક્ત તમામ [...]

હથિયાર પરવાના

Publish: 02/10/2018

હથિયાર પરવાનાની સેવાઓ : સેવા આપનાર અધિકારી સ્વ-રક્ષણ હથિયાર પરવાનો જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ વિસ્ફોટક મેગેઝિન માટે લાઇસેંસ જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ પાક રક્ષણ હથિયાર પરવાનો સબ ડિવિજનલ મેજીસ્ટ્રેટ કુવા ગાળવા માટે વિસ્ફોટક લાઈસન્સ તાલુકા મેજીસ્ટ્રેટ

જમીન રેકોર્ડ

Publish: 02/10/2018

વિવિધ કરવેરા અને જમીન મહેસૂલની વસૂલાત અને જાળવણી સહિત વિવિધ હેતુઓ માટે જમીનના રેકોર્ડનું સંચાલન કરવામાં આવે છે, જે રાજ્યો માટે આવકનો મુખ્ય સ્રોત હતો. સમગ્ર રાજ્ય માટે વર્ષ 1960 માં કેડસ્ટ્રલ મોજણી પૂર્ણ થઈ હતી. આ મોજણીને  જમીનના રેકર્ડના આધાર તરીકે લેવામાં આવે છે.  વેચાણ, વારસો અને વિતરણ વગેરેને કારણે જમીન પર સ્થાનાંતરણ અને […]

રાશન કાર્ડ સેવાઓ

Publish: 02/10/2018

અરજદાર આ સેવાઓ માટે ઓનલાઇન અરજી કરી શકશે. આ તમામ એપ્લિકેશન સામાન્ય સેવા પોર્ટલ એટલે ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર ઉપલબ્ધ છે. વધુ માહિતી અને એપ્લિકેશન માટે કૃપા કરી ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલની વિગતો જુઓ. ઓનલાઇન અરજી અંગે કોઈ પણ પ્રશ્ન માટે તમે ૧૮૦૦૨૩૩૫૫૦૦ પર ડિજિટલ ગુજરાત હેલ્પ ડેસ્ક પર સંપર્ક કરી શકો છો. રેશનકાર્ડ રદ કરવા […]

પ્રમાણપત્રો

Publish: 02/10/2018

તાપી જીલ્લાના તમામ તાલુકા મામલતદાર / તાલુકા પંચાયત કચેરીના  એટીવીટી / જન સેવા કેન્દ્ર ખાતે નાગરિક કેન્દ્રિત સેવાઓ આપવામાં આવે છે. આ સેવાઓ ઓનલાઇન પણ ઉપલબ્ધ છે. મુખ્ય સેવાઓ : આવકનો દાખલો અધિવાસનું પ્રમાણપત્ર સીનીયર સીટીઝનનું પ્રમાણપત્ર વિધવા પ્રમાણપત્ર ચરિત્ર પ્રમાણપત્ર ધાર્મિક લઘુમતીનું પ્રમાણપત્ર સામાજીક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગનું પ્રમાણપત્ર SC/ST ના જાતી અંગેના […]

જન્મ-મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર

Publish: 02/10/2018

જન્મ અને મૃત્યુ નોંધણી અધિનિયમ, 1969 હેઠળ જન્મ અને મૃત્યુના રજિસ્ટ્રારને, જન્મ અને મૃત્યુની જાણ કરવી ફરજિયાત છે. જન્મ અને મૃત્યુ માત્ર તેમની ઘટના સ્થળે રજીસ્ટર થાય છે. જન્મ અને મૃત્યુ નોંધણી: ગ્રામીણ વિસ્તાર : સંબંધિત ગ્રામ પંચાયત શહેરી વિસ્તાર    : સંબંધિત નગરપાલિકા