Close

Officers Contacts

Officers
Sr.No. Name Designation Phone No. Mobile No.
1 Shri D. D. Kapadia (IAS) DDO 02626-222141 9978405263
2 Shri J.J.Ninama Director, DRDA 02626-223232 7567042193
3 Shri S. A. Dodiya Dy.DDO 02626-220405 7067528582
4 Smt. K. H. Ninama TDO,Vyara 02626-220006 7067528626
5 Shri A. M. Patel TDO,Valod 02625-220026 7067526792
6 Shri P. T. Payghode TDO, Uchchhal 02628-231108 9529566057
7 Shri K. R. Kunkana TDO,Nizar 02628-244225 9925667839
8 Shri T. B. Chaudhari TDO, Kukarmunda 02628-223225 9925667839
9 Shri A. M. Patel (I/C) TDO, Dolvan 02626-251007 7067526792
10 Shri V. C. Bagul TDO ,Songadh 02624-222025 -
Officers
Sr.No. Name Designation Phone No. Mobile No.
1 Shri Satish B Gamit District Agriculture officer 02626-220365 9426869039
Officers
Sr.No. Name Designation Phone No. Mobile No.
1 Dr. Harsad B. Patel  CDHO 02626-221815 9428823343
2 Dr. Nitik Chaudhari CDMO - 9638650000
3 Dr. R.A.Rangoonwala ADHO 02626-220376 9727709655
4 Dr.Yogesh Sharma DPC - 9727709515
5 Ajay M.Prajapati DFO - 9925241930
6 Dr.Abhisekh Chaudhari DTO - 9825303057
7 I/C Dr. Snehal B Patel   DMO 02626-220453 9727709592
Officers
Sr.No. Name Designation Phone No. Mobile No.
1 Shri Ashokbhai Patel DEO 02626-221624 9099071307
2 Shri Jayesh Patel DPEO 02626-222057 9099237135
Officers
Sr.No. Name Designation Phone No. Mobile No.
1 Smt S. P. Majmudar SP 02626-222700 9978405488
2 Shri.Mukesh N.Patel Dysp. Vyara Divi. 02626-224193 9978408077
3 Shri A.P.Somaiya DYSP HQ 02626-222900 9978408076
4 Shri R.S.Patel PI Vyara, P.Stn 02626-220033 9099025178
5 Shri N.H.Patel PI Songadh, P.Stn 02624-222033 9879927275
6 Shri K.M.Chachiya PSI Dolvan P.Stn 02626-295252 9924550303
7 Shri A.D.Khant PSI Valod P.Stn 02625-220048 9638902233
8 Shri P.B.Pateliya PSI Kakrapar P.Stn 02626-234222 9979503677
9 Shri B.C.Solanki PSI Uchchhal P.Stn 02628-231112 9408025275
10 Shri V.R.Bharavad PSI Ukai, P.Stn 02624-233236 9909495145
11 Shri R.C.Vasava PSI Nizar, P.Stn 02628-244233 9586170616
12 Shri R.H.Loh PSI Kukarmunda - 9879099553
13 Smt. H.V.Tadvi PSI Mahila P.Stn 02626-222033 9979035589
Officers
Sr.No. Name Designation Phone No. Mobile No.
1 VIJAYBHAI G PATEL Project Administrator, Songadh 02626-222148 9978405646
2 ANANDKUMAR S Deputy Forest Conservator 02626-222019 8980613505
3 AMIT G VASAVA Executive Engineer R&B State Vyara 02626-220419 9879155902
4 Prakashchandra V Chaudhari Executive Engineer R&B Panchayat Vyara 02626-220081 9879589848
5 G. M. Patel District Planning Officer 02626-222669 -
6 Hasmukhbhai L Gamit  District Vigilance Officer 02626-220234 -
7 K.A.Patel District Registrar, Co-operative Societies-1 02626-220394 -
8 Miteshkumar S Vasava ARTO 02626-223457 -
9 N.D.Bhil District Employment Officer 02626-2220289 -
10 MANUBHAI M GAMIT General Manager, District Industry Center 02626-221820 -
11 Amarsinh Rathva District Sports Officer 02626-221620 -
12 DHARAMENDRA K PATEL Geologist - -
13 Shailesh B Patel Chief Officer, Nagar Palika Sonagadh 02624-221689 -
14 Shailesh B Patel Chief Officer, Nagarpalika Vyara 02626-222022 -
15 N.R.Patel Prohibition and excise 02626-222023 -