Close

Officers Contacts

Officers
Sr.No. Name Designation Phone No. Mobile No.
1 Shri V.N. Shah (IAS) DDO 02626-222141 -
2 K. S. Patel(GAS) Director, DRDA 02626-223232 -
3 Shri R.H. Rathva Dy.DDO 02626-220405 -
4 Alpana Nair TDO, Vyara 02626-220006 -
5 Shri D. D. Patel TDO, Valod 02625-220026 -
6 Shri Anandbhai Zaverbhai TDO, Uchchhal 02628-231108 -
7 Shri R. D. Patel TDO, Nizar 02628-244225 -
8 Shri S. S. Patel TDO, Kukarmunda 02628-223225 -
9 Shri V. N. Dodiya TDO, Dolvan 02626-251007 -
10 Smt. D. D. Gavit TDO ,Songadh 02624-222025 -
Officers
Sr.No. Name Designation Phone No. Mobile No.
1 Shri C. C. Garasiya District Agriculture officer 02626-220365 9909971329
Officers
Sr.No. Name Designation Phone No. Mobile No.
1 Dr. P. A. Vasava CDHO 02626-221815 9879544425
2 Dr. Nitik Chaudhari CDMO - 9638650000
3 Dr. P. A. Vasava ADHO 02626-220376 9879544425
4 Dr.Yogesh Sharma DPC - 9727709515
5 Ajay M.Prajapati DFO - 9925241930
6 Dr. R.M. Chaudhari DTO - 9825499556
7 Dr. Snehal B Patel I/C DMO 02626-220453 9727709592
Officers
Sr.No. Name Designation Phone No. Mobile No.
1 Ms. Dharaben Patel DEO 02626-221624 -
2 V. R. Vasava DPEO 02626-222057 9825282461
Officers
Sr.No. Name Designation Phone No. Mobile No.
1 Shri Rahul Patel SP 02626-222700 9978405488
2 Shri C.M.Jadeja Dysp. Vyara Divi. 02626-224193 9978408077
3 Shri J.S.Nayak DYSP HQ 02626-222900 9925032804
4 Shri K.B.Zala PI Vyara, P.Stn 02626-220033 9727780130
5 Shri N.S.Chauhan PI Songadh, P.Stn 02624-222033 9687700077
6 Shri R.G.Vasava PSI Dolvan P.Stn 02626-295252 7878234546
7 Shri N.J.Panchal PSI Valod P.Stn 02625-220048 7874449180
8 Smt B.R.Chaudhari PSI Kakrapar P.Stn 02626-234222 8469920014
9 Shri N.G.Panchani PSI Uchchhal P.Stn 02628-231112 9638272632
10 Shri T.B.Pandya PSI Ukai, P.Stn 02624-233236 9825443147
11 Shri S.T.Desle PSI Nizar, P.Stn 02628-244233 8980044022
12 Smt P.V.Dhanesha PSI Mahila P.Stn 02626-222033 6354671789
Officers
Sr.No. Name Designation Phone No. Mobile No.
1 Shri Ramnivas Bugaliya Project Administrator, Songadh 02626-222148 9978405646
2 Shri Punit Nayar Deputy Forest Conservator 02626-222339 8758560627
3 Shri D. A. Patel Executive Engineer R&B State Vyara 02626-220418 9427155123
4 Shri D. A. Patel Executive Engineer R&B Panchayat Vyara 02626-220058 9979353215
5 Shri K. V. Patel District Planning Officer 02626-222669 -
6 Shri Nitish S. Kumar I/C District Vigilance Officer 02626-220234 -
7 Shri P.B.Kankotiya District Registrar, Co-operative Societies-1 02626-220394 -
8 Shri S. K. Gamit ARTO 02626-223457 -
9 Shri V.S.Bhoye District Employment Officer 02626-2220289 -
10 Shri D. D. Solanki General Manager, District Industry Center 02626-221820 -
11 Shri G.G.Valvi District Sports Officer 02626-221620 -
12 Shri Tanvir J. Saiyad Geologist - -
13 Shri Dharmeshkumar J Gohil Chief Officer, Nagar Palika Sonagadh 02624-221689 -
14 Ms. Vandanaben B. Dobariya Chief Officer, Nagarpalika Vyara 02626-222022 9429855725
15 Shri S. P. Kapuriya i/c Prohibition and excise 02626-222023 -