બંધ

અન્ય

Filter Document category wise

ફિલ્ટર

અન્ય
શીર્ષક તારીખ View / Download
મતદાન મથકોના મુસદ્દાની પ્રાથમિક પ્રસિધ્ધિની નોટીસ 17/07/2023 જુઓ (6 MB)
તાપી જિલ્લામાં ૧૧ માસની કરાર આધારીત કાયદા સલાહકારની નિમણુંક બાબત. 27/04/2023 જુઓ (218 KB)
કરાર આધારિત જીલ્લા પ્રોજેક્ટ કો.ઓ. અને તાલુકા એમ.ડી.એમ. સુપરવાઈઝરની અરજી ફોર્મ તથા વિગતો – ૨૦૨૩ 29/12/2022 જુઓ (2 MB)
જીલ્લા પર્યાવરણીય કાર્ય યોજના – જીલ્લા તાપી 25/05/2022 જુઓ (663 KB)
દિવાળી પર્વની ઉજવણી દરમિયાન લેવાની સાવચેતી 01/11/2021 જુઓ (448 KB)
તાપી જિલ્લામાં શાળાઓની સૂચિ 08/05/2019 જુઓ (345 KB)