બંધ

દસ્તાવેજો

Filter Document category wise

ફિલ્ટર

દસ્તાવેજો
શીર્ષક તારીખ View / Download
કરાર આધારિત જીલ્લા પ્રોજેક્ટ કો.ઓ. અને તાલુકા એમ.ડી.એમ. સુપરવાઈઝરની અરજી ફોર્મ તથા વિગતો – ૨૦૨૩ 29/12/2022 જુઓ (2 MB)
ડ્રાફ્ટ ડિસ્ટ્રિક્ટ સર્વે રિપોર્ટ ફોર ઓર્ડિનરી સેન્ડ એન્ડ ગ્રાવેલ મીનેરલ્સ 11/11/2022 જુઓ (2 MB)
હેન્ડબુક (ટેલિફોન ડિરેક્ટરી) – વિધાનસભા સામાન્ય ચૂંટણી 2022 09/11/2022 જુઓ (3 MB)
ગેરહાજર મતદારો માટે ફોર્મ-12D 03/11/2022 જુઓ (606 KB)
વિધાનસભાની સામાન્ય ચૂંટણીઓ – 2022 નોટિફિકેશન 03/11/2022 જુઓ (169 KB)
જીલ્લા પર્યાવરણીય કાર્ય યોજના – જીલ્લા તાપી 25/05/2022 જુઓ (663 KB)
Covid-19 અન્વયે સરકારશ્રીની માર્ગદર્શક સુચના અંગેનું જાહેરનામુ Dt.10.2.2022 10/02/2022 જુઓ (5 MB)
ડી.જે પર પ્રતિબંધ અંગેનુ જાહેરનામુ બાબત 20/01/2022 જુઓ (2 MB)
કોવિડ-19 અન્વયે સરકારશ્રીની માર્ગદર્શક સુચના અંગેનું જાહેરનામુ 21/01/2022 જુઓ (6 MB)
કોમ્પુટર પેરીફેરલ પાર્ટસ અને પ્રિન્ટરના પાર્ટસ બદલવા/સર્વિસ માટે ટેન્ડર 21/12/2021 જુઓ (925 KB)