બંધ

અન્ય

Filter Document category wise

ફિલ્ટર

અન્ય
શીર્ષક તારીખ View / Download
કોમ્પુટર પેરીફેરલ પાર્ટસ અને પ્રિન્ટરના પાર્ટસ બદલવા/સર્વિસ માટે ટેન્ડર 21/12/2021 જુઓ (925 KB)
કરાર આધારિત જીલ્લા પ્રોજેક્ટ કો.ઓ. અને તાલુકા એમ.ડી.એમ. સુપરવાઈઝરની અરજી ફોર્મ તથા વિગતો 02/11/2021 જુઓ (426 KB)
દિવાળી પર્વની ઉજવણી દરમિયાન લેવાની સાવચેતી 01/11/2021 જુઓ (448 KB)
સેવાસેતુ કાર્યક્રમ અંતર્ગત ૨૨/૧૦/૨૧ થી ૫/૧/૨૨ – જિલ્લો તાપી 22/10/2021 જુઓ (170 KB)
તાપી જિલ્લામાં શાળાઓની સૂચિ 08/05/2019 જુઓ (345 KB)
ઇવીએમ અને વીવીપેટ માર્ગદર્શિકા 02/10/2018 જુઓ (4 MB)